Poza Prawem

Strzał 27/2 - Jaka ilość błędów kwalifikuje pracownika do zwolnienia?