Poza Prawem

Strzał: 32/2 - Umowa pod Urząd Skarbowy?