Poza Prawem

Strzał: 26/1 - Specjalizacja branżowa versus specjalizacja geograficzna.