Poza Prawem

#032: Jak przedsiębiorcy postrzegają współpracę z prawnikami? Lech Kaniuk i Zbigniew Nowicki